నీలాకాశం లో

Movie Sukumarudu
Singer Shreya Ghoshal
Music Director Anoop Rubens
Lyrics Sri Mani

నీలాకాశం లో మెరిసే చంద్రుడివే
రివ్వున నేలకు జారి నాకై వచ్చావే
పొంగే నదిలా నన్నే మార్చావే
చిన్ని గుండెల్లోన అలజడి రేపావే
ఉక్కిరి బిక్కిరి అయ్యా నీ ఊహల జడిలో
చక్కిలిగింతలు మొదలాయే ఇక నా ఒడిలో
నీవల్లే నీవల్లే రా సుకుమారా
ఈ మాయ నీవల్లే రా
ఎదో అయ్యింది ఈవేళ ఇన్నాళ్ళు లేదిలా

సరదాకైన ఏ ఆడపిల్లైన
నిను చూస్తుంటే వుండగలనా
నిన్నే దాచేసి లేవుపొమ్మంటా
నీకే నిన్నే ఇవ్వనంటా
నిన్నే తాకిందని గాలి తోటి
రోజూ గొడవేనంట
నిన్ను నువ్వైన నాలాగ ప్రేమించలేవంట

నీలకాశం లో మెరిసే చంద్రుడివే
రివ్వున నేలకు జారి నాకై వచ్చావే

రహదారుల్లో పూలు పూయిస్తా
నాదారంటూ వస్తానంటే
మహరాణల్లే నన్ను చూపిస్తా
నాపై కన్నె వేస్తానంటే
అరే ఏంటో క్షణమైనా నిన్ను చూడకుంటే
ఆగదు ప్రాణం
ఇలా నువ్వంటే పడి చచ్చే నేనంటే నాకిష్టం

నీలాకాశం లో మెరిసే చంద్రుడివే
రివ్వున నేలకు జారి నాకై వచ్చావే
పొంగే నదిలా నన్నే మార్చావే
చిన్ని గుండెల్లోన అలజడి రేపావే
ఉక్కిరి బిక్కిరి అయ్యా నీ ఊహల జడిలో
చక్కిలిగింతలు మొదలాయే ఇక నా ఒడిలో
నీవల్లే నీవల్లే రా సుకుమారా
ఈ మాయ నీవల్లే రా
ఎదో అయ్యింది ఈవేళ ఇన్నాళ్ళు లేదిలా

Advertisements

తెలుగు పదానికి జన్మదినం

annamayya

తెలుగు పదానికి జన్మదినం ఇది జానపదానికి జ్ఞానపధం
ఏడు స్వరాలే ఏడు కొండలై వెలసిన కలియుగ విష్ణుపధం
అన్నమయ్య జననం ఇది అన్నమయ్య జననం ఇది అన్నమయ్య జననం

అరిషడ్వర్గము తెగనరికె హరి ఖడ్గమ్మిది నందకము
బ్రహ్మ లోకమున బ్రహ్మాభారతి నాదాశీస్సులు పొందినదై
శివలోకమ్మున చిద్విలాసమున డమరుధ్వనిలో గమకితమై
దివ్యసభలలో నవ్యలాస్యముగ పూబంతిల చేబంతిగ ఎగసి
నీరదమండల నారద తుంబుర మహతీదాసుల మహిమలు తెలిసి
శితహిమ గంధర  యతిరాజస్సభలో తపః ఫలమ్ముగ తలుకుమని
తల్లితనముకై తల్లడిల్లు ఆ లక్కమాంబ గర్భాశయమ్ములో
ప్రవేశించె ఆ నందకము నందనానంద తారకము
అన్నమయ్య జననం ఇది అన్నమయ్య జననం ఇది అన్నమయ్య జననం

పద్మావతియే పురుడు పోయగా పద్మాసనుడె ఉసురు పోయగ
విష్ణుతేజమై నాద బీజమై ఆంధ్ర సాహితీ అమర కోశమై
అవతరించెను అన్నమయ అసతోమా సద్గమయ
అవతరించెను అన్నమయ అసతోమా సద్గమయ

పాపడుగ నట్టింట పారుతు భాగవతము చేపట్టెనయ
హరినామమ్మును ఆలకింపక అరముద్దలనె ముట్టడయా
తెలుగు భారతికి వెలుగు హారతిగ
యద లయలొ పద కవితలు కలయ
తాళ్ళపాకలో యెదిగె అన్నమయ
తమసోమ జ్యోతిర్గమయా   తమసోమ జ్యోతిర్గమయా